måndag 21 april 2008

Paris!!!!


Hej! Jag åker till Paris från den 23-29 april. Vi ska med barnen på Disneyland. Alla blir barn där. *ler* Det var bara jag som var vuxen som stod i kö för att få en kram av Långben, men det var det värt! Amicalement Marie

söndag 20 april 2008

Kommentar på inlägget Studieteknik eller verktygsmästare

Ettt inlägg av Nadja Carlsson, Doktorand, Institutionen på pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet

Några fundringar om studieteknik
Studieteknik, metakognition, språklig medvetenhet - konsten att lära - har fått många namn. Vi, aktiva pedagoger, vet mycket om dessa beteckningar och hur viktiga de är att tillämpa för att de studerande skall kunna lära rationellt. Och Det finns många, dvs de som redan kan! som är redo att undervisa om bästa sättet (eller sätten) att göra detta. Jag frågar mig emellertid vilka elever som är redo att lägga ner så mycket tid och möda, som det egentligen innebär att t ex lära sig ett stycke text på ett främmande språk. Marie Rödemark upplever sig som ”verktygsmästare”, då hon berättar vad hon menar behövs för att lära sig en text på ett främmande språk:

På liknande vis kunde man gå igenom hur man måste intensivläsa andra ämnen. Många passiva läsare skulle därmed tvingas att aktivera sig. Många falska dyslektiker skulle kanske också lära sig läsa på rätt sätt.
Många frågor dyker emellertid upp. Det behövs mycket engagemang från lärarens sida för att få de studerande att lägga ner all denna kraft på något de uppfattar som tråkigt, för att det är jobbigt. Det kräver vidare ett betydligt förberedelsearbete för läraren att lägga upp undervisning på detta sätt. Dessutom måste han/hon individualisera. Vissa elever är självgående, andra inte, alla har olika sorts begåvningar som premieras av olika arbetssätt. Studerande har olika sorts förförståelse. De som verkligen har dyslexi, måste få instruktioner på sin nivå, instruktioner som sedan följs upp
Gapet att lära och att kunna är, menar jag, mycket större än läraren optimistiskt förutsätter. Som Marie Rödemark medvetandegör, måste läraren ha en mängd verktyg att sätta in, där det behövs. Kanske har många erfarenheter och kunskaper i sina ämnen hur detta kan göras? Det är verkligen ett didaktiskt projekt som behövde satsas på! Hur göra det kognitiva lärandet överkomligt och meningsfullt? Vilka andra sinnen kan vi använda och hur? Visst finns det många som skyr mödan, men kanske beror det på att man inte vet hur man skall göra? Kanske beror det också på lärarattityden, att läraren inte förstår var, i vad, det svåra ligger.

torsdag 17 april 2008

Vokabulärspel

Ett tips av min redaktör, Jenny Löfquist:
http://www.purposegames.com/games?c=17&so=mp
En massa vokabulärspel på både spanska och franska (med mera)! Fanns via en länk i Svenska Dagbladet.

Mer röra-sig-tips av Mikaëla Lind i Uppsala

Viktigt att röra på sig!
Alla vet att det är viktigt att röra på sig, för att orka mer och för att må bra och att ungdomar verkar röra sig allt mindre. Min läxa till mina nior nästa vecka är att gå och träna! Byt ut glospluggande mot ett träningspass, en gång. De tyckte det var en jättebra idé och ville gärna ha så varje vecka. :)
Jag tänker förstås följa upp det på lektionen, så att det blir spanska av det. Den här gången tänkte jag att de ska få berätta för varandra vad de har gjort. Nästa gång ska de få skriva om det på lektionen, beskriva sin träning och kanske hur mycket de tränar i vanliga fall osv. Och så kan de få gå runt och mingla och "hitta någon som..." ni vet (vet ni?). Vi kanske kan göra en väggplansch om varför det är bra att träna, eller lite statistik över vilken form eleverna tränar. Det finns massor av varianter! De får göra vad de vill, men en timme eller 45 mintuer tycker jag det ska vara. De kan gå på fotbollsträning, hockey, bandy, tennis, gå och simma, gå en långpromenad, hoppa trampolin, träna gymnastik, spela badminthon, gå på gymmet, gå på ett jympapass, aoerobics, yoga, rida...
Det vore smart att passa på att lära sig ord som är träningsrelaterade, i samband med detta. Är det någon som har något sådant material liggande som jag kan få? Eller kan tipsa om någon lärobok där det finns en trevlig sida att kopiera? Det känns så tråkigt med en lista som jag skriver. Det vore kul med lite bilder och lite roligare, och varför inte en liten dialog också. (Marie - det kan du väl lägga in i någon lärobok du skriver? ;) Vidare hoppas jag att fler ska nappa på min idé! Vi behöver bidra till folkhälsan, hjälpa ungdomarna så att de HINNER träna också. Mina säger ofta att de är så trötta och har så mycket i skiolan att de inte hinner fast de skulle vilja. !Ve a entrenar!
Hurtiga och entusiastiska hälsningar,Mikaëla

Studieteknik eller verktygsmästare?

Många elever är ineffektiva i sitt lärande. De har inte kommit på någon bra studieteknik som passar. När någon frågar mig vad jag arbetar med säger jag ibland Verktygsmästare. En stor del av mitt jobb går ut på att hjälpa eleverna med studieteknik och ge dem verktyg så att de lär sig.
Om jag säger till en elev att han ska läsa texten, översättta den och lära sig förstå den, är det ändå inte säkert att han vet vad jag menar! Jag är oftast övertydlig i mina instruktioner i början. Så här gör jag när en elev ska lära sig en text till ett nytt kapitel:
1. Läs 2-5 rader. Var noga med förståelsen (franska, spanska, tyska mm till svenska). Kontrollera att du kan alla ord från franska till svenska. Läs om texten 2-4 gånger tills du känner att du kan texten utan gloslista. Arbeta dig igenom hela texten på detta vis. När du har gjort halva texten, kan du gärna översätta allt från början och när du har jobbat dig igenom hela texten, översätt allt från början igen. Det är genom repetition man lär sig. ”Repetition är kunskapens moder”
2. Nu kan du lyssna på texten. Pausa efter 2-6 ord och säg efter högt. Artikulera. Arbeta dig igenom texten på detta vis 3-4 gånger. Du ska efter du har gjort detta vara säker på uttalet.
3. Nu ska du öva förståelsen av texten. Lyssna med boken uppslagen, pausa efter 3-5 ord, eller efter en mening och översätt sedan högt. Gör denna övning 2-4 gånger tills du känner dig säker på att översätta texten.Nu stänger du boken. Du lyssnar på 3-5 ord eller en hel mening och översätter högt. När du inte tycker att personen på banden talar fort kan du denna text. Då förstår du texten!
Jag kallar detta för att arbeta med en text intensivt. Efter det är det lättare att arbeta med övningnarna eftersom de bygger oftast på en bra textförståelse.

tisdag 15 april 2008

Olika ämnesgrupper - skicka material

I min adressbok där jag har alla språklärare upplagda så har jag laggt in er i olika grupper:
grupp engelska (den är nog störst)
grupp svenska (näst störst)
grupp franska
grupp spanska, italienska, latin, ryska, retorik med flera.
Jag har även samma gruppering med material som ni skickar, så om ni vill ha det material jag har fått i en viss grupp är det bara att skriva till mig och be att få det (marie.pettersson@compaqnet.se)
Tveka inte att skicka bra material. Det finns alltid någon lärare därute som har nytta av det just du har gjort. Vem vet, du kan kanske förhindra att någon blir utbränd genom att skicka vidare av ditt material.

måndag 14 april 2008

Titta i ögonen - viktigare än man tror

Det tar bara en sekund att skaffa sig en uppfattning om en annan person. Nästan allt sker omedvetet. Det är vår hjärna som registrerar en massa mikrosignaler i kroppsspråket. Det man kan göra något åt snabbt och enkelt är blicken. Det är ett av våra viktigaste redskap i kontakten med andra människor.En öppen blick tyder på ärlighet och öppenhet.
Testa att titta mer i ögonen ska du se vilken skillnad det blir!

21 dagar att skapa en ny vana

Jag undervisar mycket om kroppsspråk och jag testar själv mycket av kroppsspråk. Jag vet att kroppsspråk har betydelse för ens egen status, den individuella löneförhandlingen och framför allt, den egna självkänslan. Elever brukar vara tacksamma när de har fått insikt i hur viktigt kroppsspråket är. Det finns en jättebra bok som heter Karismakoden, som jag rekommenderar alla att köpa.
När du tränar på kroppsspråk är det viktigt att inte öva på för många saker samtidigt! Hjärnan blir helt förvirrad av alldeles för mycket nytt. Det tar 21 dagar att få in en ny vana. När man gör något nytt skapas nya elektroniska vägar i hjärnan och det tar 21 dagar för att skapa en ny smidig neurologisk motorväg i hjärnan! Efter 21 dagar är det alltså inte lika jobbigt att "göra" en sak eftersom det inte är samma motstånd i hjärnan!Det bäst är att man kan lura hjärnan. Det är ingen skillnad på om man GÖR en sak eller om man VISUALISERAR en sak.
Testa att tänka på en sak som du vill få till en vana, men som du tycker är jobbig att utföra. Tänk att du gör den saken minst fem minuter om dagen i 21 dagar, så är det lättare att göra den sen! Då är det redan en vana!

söndag 13 april 2008

Luffarschack - glosinlärning

Många elever har svårt att lära sig glosor. Om de står i spalter så lär de sig dem i en speciell ordning, men de kan inte aktivt använda dem. För vissa elever passar det alldeles utmärkt att lära sig glosor från glosorna längst bak i boken. För de andra eleverna kan man fixa andra alternativ. Om ni använder några av Libers böcker så har de en glosmaskin där eleverna kan träna. http://www4.liber.se/glosmaskin/ Jag har en dator i klassrummet, så där brukar det alltid sitta en elev och träna glosor.
Jag brukar göra luffarschack på glosorna i en text. Då tar jag inte bara med gloslistan, utan jag fyller ett blad. Om ni vill ha en mall för luffarschack är det bara att skriva ett mail till mig och märka det "luffarschack" (marie.pettersson@compaqnet.se) I Mais Oui 1+2 finns det redan luffarschack till varje unité i lärarhandledningen. De får göra luffarschack från franska till svenska först. De sitter två och två. Om man inte har små plastpluttar så går det lika bra att de lägger små pappersbitar i olika färger. En börjar och lägger en plutt på ett ord den kan och säger det högt, sedan är det den andras tur. De ska försöka att få fem i rad. Vitsen är att de får bara lägga på orde de kan, vilket ökar motiveringen att kunna alla glosor. Det är självrättande eftersom jag gör ett likadant luffarschack från svenska till franska. De som tycker att det är för lätt från franska till svenska får göra det från svenska till franska.
Eleverna tycker även att det är bra att repetera ord inför ett prov genom att översätta alla ord från ett luffarschack. Det går även att klippa sönder ett luffarschack och använda de små lapparna till att göra "kylskåpspoesi" (så långa meningar det bara går med lapparna, men de måste sätta dit artiklar och böja verben)
Kommentar 1: Om eleverna själva gör sina luffarschack så är också tillverkningen en mycket bra träning av aktuellt kapitel eller som en repetition. Berit Lidell

Kommentar 2: Jag gör en variant på luffarschack, nämligen fyra i rad , dvs för att ta orden i rad nr 2 måste man först ha klarat av orden i rad nr 1. I spalt 1 kan man alltså ha tagit de tre nedersta orden, i spalt 2 de två nedersta osv. Det medför att eleverna också måste vara lite strategiska... Eleverna brukar tycka det är kul att spela med glosorna på det här sättet. Jannie Hjortstam

onsdag 9 april 2008

Kläder, personbeskrivningar och rollspel!

Jag är fortfarande inne på klippdockor:), det går ju även bra att arbeta med kläder. Jag tänkte trycka ut ett gäng och laminera in dem och köra rollspel. Det går att göra beskrivning av personer.

måndag 7 april 2008

Lek med vägbeskrivning av Cecilia

Jag kom att tänka på en lek som jag gjorde med mina franskelever åk 7/8 när vi höll på att lära oss: Sväng höger, vänster, rakt fram o s v . Vi ställde i ordning hinder av bänkar och stolar i grupper i klassrummet och sen fick en elev vara blindbock och de andra leda honom mellan två punkter endast med hjälp av order som: Gå tre steg rakt fram, sväng till vänster, fortsätt 2 små steg framåt e t c. Antingen hjälptes de andra eleverna åt att säga varsin order eller så kan man tävla i par vilka som tar sig fram med minst antal order och minst misstag. Det blev ganska kul! Med vänlig hälsning Cecilia Henriksson Insjöns skola
Maries kommentar: Ju roligare eleverna har när de lär sig, desto mer sitter kvar efteråt! Hjärnan bara fungerar så!

Svenska skolan i Paris

Visste du att det finns en svensk gymnasieskola i Paris? Vad sägs om ett spännande möte med det franska språket och den franska kulturen? Svenska Skolan i Paris (SSP) erbjuder svenska gymnasieelever på SP-och NV-programmen möjligheten att gå ett eller flera gymnasieår i Paris. Du läser samma kurser som du skulle ha gjort i Sverige men får samtidigt möjlighet att uppleva ett annat lands språk och kultur. Vårt svenska gymnasium är integrerat i en fransk skola, Lycée Saint Dominique. Vi följer svensk läroplan och undervisningen sker på svenska. Samtidigt sam-arbetar vi med den franska skolan i vissa projekt. Vi erbjuder utökad undervisning i franska för alltifrån nybörjare (steg 1) till mer avancerade utövare (steg 7). Du bor inackorderad i en fransk familj och kommu-nicerar dagligen på franska. Du läser också en lokal kurs om franskt samhällsliv och kultur. I denna ingår två veckors praktik på ett franskt eller franskt/svenskt företag.
Vi hjälper till med att hitta en lämplig värdfamilj. Det finns möjlighet att söka ersättning från din hemkommun till skolavgiften. Vissa kommuner brukar även hjälpa till med inackorderingsbidrag.
Vill du veta mer, titta på vår hemsida www.svenskaskolanparis.com och kontakta oss gärna om du är intresserad av att studera, uppleva och bo i Paris
Svenska Skolan i Paris, 9, rue Médéric, F-750 17 Paris, 0033 1 46 22 31 05, gymnasiet.paris@wanadoo.fr

söndag 6 april 2008

Tips på att jobba med "kroppsdelar"


Hej! Jag har tagit en av mina gamla klippdockor och dragit linjer från olika kroppsdelar. Det brukar eleverna uppskatta.MVH Maria Netterfors Gudmunds
Eftersom jag vill bidra med klippdockor så sökte jag och hittade en helt charmerande sida med klippdockor från alla tidningar från 20-talet och framåt. http://kattisdolls.net/klippdockor/oversikt.htm Det är bara att klicka på en av tidningarna så kommer massor av dockor upp. Jag lade in Tage Danielsson och först en modern på Regina Lund, men jag tog bort henne!!!!! *ler* Gå in på Husmodern och titta på alla fantastiska "historiska klippdockor" som fanns med på 40-talet! Jag har lagt in Marie Antoinette. Amicalement Marie

lördag 5 april 2008

Röra-sig-tips av Mikaëla Lind

Spring-dikt
Den här aktiviteten kallar jag springdiktat. Man sätter upp lapparna ute i korridoren. Eleverna ska ut och leta efter dem, läsa meningen och komma ihåg den, för att gå tillbaka till klassrummet och skriva ner den. Kommer man inte ihåg hela är det bara att gå tillbaka och kolla igen. Papper och penna stannar i klassrummet! När man har alla fem/sex meningarna sätter man sig ner och försöker numrera dem. Sedan skriver man om allting till en sammanhängande text. När man är klar lägger fröken lite diskret upp facit på en OH. De som inte är klara brukar inte märka att det finns facit, de är så inne i sitt.

Väsk-dikt
Den här aktiviteten kallar jag väskdiktat. Man klipper isär lapparna så att det är en mening per lapp, som man lägger i en snygg papperspåse från Gallerie Lafayette, exempelvis. Man kan ha två eller tre uppsättningar, beroende på hur många elever man har. Eleverna arbetar i par. Den ena går bort till väskan och drar en lapp, läser meningen och kommer ihåg den, för att gå tillbaka till sin kompis som skriver ner den. Den som läser ansvarar för att stavningen blir rätt. Kommer man inte ihåg hela, eller stanvingen, är det bara att gå tillbaka och kolla igen. Sedan byter de, så de skriver och läser varannan mening. När de har alla fem/sex meningarna sätter de sig ner och försöker numrera dem. Sedan skriver de om allting till en sammanhängande text (om det går). När man är klar lägger fröken lite diskret upp facit på en OH. De som inte är klara brukar inte märka att det finns facit, de är så inne i sitt. Som fortsättningsövning kan man låta dem göra en mindmap med t.ex. alla julord de kan komma på. Använd lexikon! När alla är klara och har hunnit slå upp åtminstone något ord, ritar vi tillsammans en mindmap på tavlan, som alla skriver av. Och de orden kan man kanske ha i läxa. Eller skriva en dikt med minst 10 av dem. Eller göra en minidialog. Eller skriva en saga. Eller alltihop! Av Mikaëla Lind

torsdag 3 april 2008

Utbyte med Frankrike?

Det vore roligt om någon av er ville ta kontakt med denna kvinna!

Bonjour,Je suis coordinatrice d'un Conseil de Jeunes en France dans la région parisienne, à Levallois-Perret.Les jeunes que j'encadre, ont comme projet de rencontrer des jeunes de tous pays.Ils souhaitent ainsi échanger leurs expériences de jeunes citoyens Français.Après un premier contact infructueux avec le lycée français Saint Louis, je poursuis mes investigations, pour nouer des contacts avec des professeurs de français qui seraient intéressés pour une rencontre avec une de leur classe.Les jeunes composant le conseil de jeunes de Levallois sont élus par leurs pairs et sont ainsi les portes paroles des jeunes de leur ville. Ils les représentent et soutiennent des projets pour les jeunes de leur commune. Un de leur projet est de mieux comprendre les institutions Européennes et le fonctionnement politique des pays adhérents à l'Europe. Dans cette optique, nous avons déjà rencontrer un conseil de jeunes en Italie à Rome, et souhaitons pouvoir vous rencontrer en Suède.Vous remerciant par avance, de transmettre ma demande aux personnes susceptibles d'être intéressées.Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je reste à votre dispositions pour toutes demandes d'informations.
Très cordialement
Aurore PARQUETAurore PARQUET
Coordinatrice du Conseil Communal des JeunesMaison de l'enfance l'Abeille
55 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois PerretFrance
00 33 (0)6 33 31 10 70
aparquet@noos.fr

Hello,I am coordinator of the Council of Young people in France in the Paris region, in Levallois-Perret.The young people whom I frame, have like project to meet young people of all countries.They thus wish to exchange their experiments of young French citizens.After a first unfruitful contact with the French college Saint Louis, I continue my investigations, to tie contacts with French professors who would be interested for a meeting with one of their class.The young people composing the council of young people of Levallois are elected by their pars and are thus the doors words of the young people of their city. They represent them and support projects for the young people of their commune. One of their project is better to include/understand the Européennes institutions and the political operation of the adherent countries in Europe. Accordingly, we have already to meet a council of young people in Italy in Rome, and wish to be able to meet you in Sweden.Thanking you by advance, to transmit my request to the people likely to be interested.In waiting of a favourable answer of your share, I remain with your provisions for all information requests.
Very cordially Aurore PARQUET
Aurore PARQUET
Coordinatrice du Conseil Communal des Jeunes
Maison de l'enfance l'Abeille
55 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret
France
00 33 (0)6 33 31 10 70
aparquet@noos.fr

Att läsa språk VIKTigare

Från och med hösten 2010 har högskoleverket ändrat sina antagningsregler. Det innebär bland annat att de har viktat moderna språk. Om man har MVG i alla ämnen så är maxpoängen 20 om man söker till högskolan i nuläget. När eleverna söker in på högskola hösten 2010 kan eleverna få 1,5 poäng till om de läser de högre kurserna i språk. Totalt sett kan de få max 2,5 viktade poäng och de andra kurserna gäller matte, engelska och speciella områdeskurser.
Språkpoängen är alltså otroligt viktiga. De som vill ha maxpoäng i språk bör erbjudas att läsa steg 3, 4, 5 + steg 2-3 i ett andra språk.
Förhoppningsvis så kommer fler att läsa språk både på högstadiet och gymnasiet. Redan på föräldramöten i årskurs fem borde denna information komma upp!
Skriv till mig om ni vill ha Informationen från högskoleverket som en PDF.

Youtube

På youtube finns det massor av videor av alla de slag. Har ni några som ni tycker att andra ska se, lägg till en kommentar så ska jag lägga in dem under denna rubrik. Här kommer några länkar som jag har fått av olika lärare.
http://www.youtube.com/watch?v=phL0RLKL8bc
Martin Luther Kings tal, I have a dream http://www.youtube.com/watch?v=PbUtL_0vAJk

lektion.se

Det finns fler lärare som har insett att det är bra att dela med sig av sitt material. http://www.lektion.se/ är en site där massor med lärare i alla stadier och ämnen har lagt ut lektionstips. Det finns verkligen allt. Man hämtar hem genom att ladda ner en PDF-fil. Ni kan även dela med er av ert bästa material. Bli medlemmar i lektion.se och ös ur dess källa! Amicalement Marie

onsdag 2 april 2008

Bra spanskblog

Det finns en väldigt bra sida med musik, kulturinformation om Spanien och m.m. som jag använder i min undervisning.Den heter http://www.skovdespanska.blogspot.com/
Saludos cordiales Annette Möhlendick

tisdag 1 april 2008

Franska låtar på nätet + andra låtar

Wow!
Jag blir bara så enormt glad över Internet ibland! Nu vet ni säkert alla om detta, men jag skriver om det i alla fall.
Jag prenumererar på ett nyhetsbrev från http://www.paroles.net/ Jag får ett brev varje vecka där de mest besökta sidorna är. Paroles.net är en musiksite där man kan hitta låttexter på franska. De har dessutom lagt till så man kan titta på låten på ett videoclip. Det är bara att klicka på "Regarder la vidéo"
Veckans "tophits" på franska är
1 http://www.paroles.net/chanson/26496.1
2 http://www.paroles.net/chanson/24573.1
3 http://www.paroles.net/chanson/16842.1
4 http://www.paroles.net/chanson/48936.1
5 http://www.paroles.net/chanson/26502.1

Det finns även internationella låtar, så det går säkert att hitta på spanska, tyska, italienska med mera.

Om man kunde få eleverna att prenumerera på http://www.paroles.net/ och ge dem i läxa att titta på 5 låtar per vecka, så tror jag att de självmant skulle lyssna på fler låtar och ju mer de omger sig med franska, desto mer lär de sig.
Jättekul! Jag har tittat på alla fem för denna vecka och jag gillade alla, men kanske mest nummer 4 för att killen som sjunger är så söt!!! Det verkar vara fel på just den videon på paroles, men den finns även på youtube: http://youtube.com/watch?v=zWooP8cFSA4 en till som han har gjort är perfekt för språkundervisning eftersom det är text hela tiden: http://www.youtube.com/watch?v=cfJ3E8dHDhQ&feature=related
Amicalement Marie

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...