söndag 21 november 2010

Portfolio - NLP

Portfolio
Inom NLP (neurolingvistisk programmering) är det viktigt att sätta upp mål. Hjärnan strävar efter att nå ett mål vi har satt upp. Om vi inte har några mål så irrar vi planlöst omkring. Därför bör en av lärarnas viktigaste uppgifter att hjälpa eleverna att sätta upp mål och att strukturera och göra upp strategier. Då får eleven verktyg och kan nå sina mål lättare.
Maila mig så får du ett exempel på ett portfoliohäfte med planering + elevens bedömningsblad som visar hur man kan underlätta planering och förståelse för betygssättningen både för dig och för eleven. Märk mailet portfolio

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...