söndag 25 oktober 2009

Extramaterial till Mais Oui och till Escalade

Jag jobbar mycket med lappar. Till både Escalade och till Mais Oui håller jag på att skriva ordkort på ALLA ord i texten. Det blir ganska stora ordhögar, men eleverna tycker det är tacksamt att alla ord finns med, även de som fanns i gloslistan i förra kapitlet! :)
Jag låter eleverna jobba med orden innan de ens börjar med texten. De får en mycket bra förförståelse! De tycker oftast att texten är lätt när de väl läser den!
Eleverna jobbar med sina ord på följande sätt:
1. De går igenom alla ord från franska till svenska. De lägger de ord de kan i en hög och de ord de inte kan i en annan hög.
2. De tar den högen de inte kunde och spelar idioten. Jag börjar med tre ord från franska till svenska. Eleven tränar att säga dem tills de kan dem. Då lägger jag dit två nya ord, jag "stökar" om orden så att de inte ligger på samma plats, sedan får eleven säga dem igen. Jag gör på samma sätt tills eleven har 12 ord framför sig. När han kan alla 12 ord, lägger man dem i en hög, börjar om med tre ord tills han har 12 ord igen som han kan. På så sätt arbetar eleven sig igenom hela högen. När han kan hela högen så får han gå igenom alla igen. Då lägger han alla han kan i en hög och alla han inte kan i en annan hög.

Jag har även översättningar till alla texter till Escalade 1-3.
Om du vill ha allt detta material så skriv till mig så skickar jag till dig!

lördag 24 oktober 2009

ATt läsa en text och få feedback!

Eleverna lär sig mycket om läraren kan få dem att läsa texten högt många gånger. Eleven tillägnar sig grammatik, ord och lär sig intonation och får ett bättre flyt om de läser texten högt flera gånger. Man kan jobba på följande sätt:
1. Be eleverna att surrläsa texten alla på en gång med artikulation. Säg åt dem att läsa om och om igen tills du har hunnit gå runt och lyssna på alla. Det bästa är att detta är ett utmärkt tillfälle att hinna ge positiv feedback till alla elever.
2. Skriv upp på tavlan att eleverna ska läsa texten på olika sätt. Detta för att stimulera olika delar i hjärnan så att texten befästs på så skilda sätt som möjligt! De kan läsa:
a. Läs texten med överdriven artikulation.
b. Racerläs texten (alltså eleven ska läsa så fort den kan) men med artikulation.
c. Läs texten med känsla.
d. Om du törs; sjung texten.
Var aktiv som lärare och gå runt och ge positiv feedback under hela tiden som eleverna läser!

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...