lördag 24 oktober 2009

ATt läsa en text och få feedback!

Eleverna lär sig mycket om läraren kan få dem att läsa texten högt många gånger. Eleven tillägnar sig grammatik, ord och lär sig intonation och får ett bättre flyt om de läser texten högt flera gånger. Man kan jobba på följande sätt:
1. Be eleverna att surrläsa texten alla på en gång med artikulation. Säg åt dem att läsa om och om igen tills du har hunnit gå runt och lyssna på alla. Det bästa är att detta är ett utmärkt tillfälle att hinna ge positiv feedback till alla elever.
2. Skriv upp på tavlan att eleverna ska läsa texten på olika sätt. Detta för att stimulera olika delar i hjärnan så att texten befästs på så skilda sätt som möjligt! De kan läsa:
a. Läs texten med överdriven artikulation.
b. Racerläs texten (alltså eleven ska läsa så fort den kan) men med artikulation.
c. Läs texten med känsla.
d. Om du törs; sjung texten.
Var aktiv som lärare och gå runt och ge positiv feedback under hela tiden som eleverna läser!

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...