Antal besökare sedan 11 mars 2008 Antal besökare denna månad Antal besökare denna vecka Antal besökare idag Antal besökare online

söndag 11 maj 2008

Mål - alla ska utvecklas optimalt

Jag är övertygad om att det går att förändra mycket med positivitet. Vi är feedbackshungrande varelser, vi blommar upp och mår bra när vi får höra att vi har gjort en sak bra. Positivitet är grundvalen för att man ska utvecklas optimalt. Man kommer ihåg när man har fått positiv feedback. Jag minns alla de gånger jag har fått konkret individuell feedback under mina 12 år i skolan som elev. Det gör de elever vi har med! Jag har testat i många klasser och om det går att få en positiv uppåtspiral så vill, vågar och kan eleverna mer. De överträffar sig själva! Genom feedback får man elever att brinna. Det behövs inte speciellt mycket uppmärksamhet för att eleverna ska uppleva att de har blivit sedda och uppmuntrade. Det går att få passiva elever att bli aktivare. Positiv feedback är makt som kan förändra elevernas liv. Jag arbetar mycket med att medvetandegöra eleverna. Jag håller svavelosande föreläsningar mot jantelagen.
Jag har som regel att se varje elev varje lektion, titta den i ögonen och ge konkret positiv individuell feedback. Det tar inte mer än 5-10 sekunder per elev och man hinner med alla fast man har klasser på 30 elever. Det krävs bara lite träning. Jag brukar be de jag föreläser för att skriva ner så många konkreta individuella positiva kommentarer de kan i just sitt ämne. Lägg gärna till positiva kommentarer i "Kommentarer" till detta inlägg. Samla på positiva kommentarer och säg dem ofta så att det blir en vana, då går det av bara farten. Om eleverna får positiv feedback blir just det deras bästa ämne och just du deras bästa lärare.

Kroppsspråket är vårt första språk, vi lär oss det innan vi har ett talat språk. 50-90% av vad vi säger vi med icke-verbala signaler. Eleverna läser av omedvetet vårt kroppsspråk och ett positivt kroppsspråk spelar stor roll. Tänk att eleverna är bra, tänk positiva tankar, så kommer hela din kropp att utstråla det. Det är då större chans att de lyckas. Positivitet föder positivitet. Du gör mikrorörelser som visar vad du tänker och som eleverna uppfattar. Om du tänker negativa tankar om eleven så syns det på dina mikrorörelser.
Vid redovisningar måste alltid alla mina elever sätta sig med rumpan mot ryggstödet så att de inte sitter och hänger, lägga ifrån sig allt de har i händerna, titta på den som talar med en uppmärksam och positiv blick. Det skapar en uppmärksamhet och en positiv stämning i klassrummet. Det är inte bara den som talar som ska öva, även de som lyssnar måste öva att respektera den som talar. Det innebär att eleverna även respekterar mig när jag ska tala. Jag har haft elever på Komvux som har sagt med indignerat tonfall: ”Vet du att när vi hade redovisning i samhällskunskap, då höll de som lyssnade på med annat!”

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

D -->