onsdag 9 juli 2008

Arbetsmoral och ansvar

Det gäller att få eleverna att förstå att de ska jobba på lektionerna. Lektionerna ska vara fyllda av aktivitet. Om det är två-tre stycken som inte jobbar så sänker de moralen i hela gruppen. Du som lärare tillåter dem att inte jobba. Det är OK att inte sitta och göra något är signalerna till både de som jobbar och de som inte jobbar. Reglerna bör vara tydliga. Jag säger åt eleverna 2-3 gånger att de ska jobba. Om de fortfarande inte jobbar så flyttar jag på dem. Jag sätter dem i varsin ände av klassrummet. Ofta är det ett par eller en grupp som pratar. Gruppen slutar oftast om man splittrar dem. Det finns ofta konstellationer i en klass som är pratigare än andra. Splittra dem! När du har tagit konflikten några gånger och fullföljt att sära på eleverna, så vet de att du menar allvar och du behöver inte ta så stora diskussioner. Efter ett tag vet de redan när du säger: det här var sista gången jag säger till. Då brukar de ofta självmant sluta.

Jag springer runt som en skållad råtta under lektionerna. Om man vill ha en aktiv klass, går det inte att sitta vid skrivbordet och hålla på med annat och hoppas att klassen ska arbeta. Det gäller att läsa av tidiga signaler. När eleverna börjar tappa koncentrationen ska man genast vara där, ställa frågor och peppa dem att fortsätta. Det är bättre med positiv uppmärksamhet än negativ. Man tittar på vad de redan har gjort, berömmer och peppar dem. De kanske bara behöver en liten knuff för att komma igång igen. De flesta tappar inte koncentrationen samtidigt, oftast hinner man springa runt i en klass. Läraren är en mental coach som ger feedback och fungerar som blåslampa. Jag stör aldrig de elever som sitter koncentrerat och arbetar. Om jag går fram och frågar hur det går, så kan de ha svårt att komma igång igen. Det gäller hela tiden att läsa av signaler. Oftast är en elev helt koncentrerad kanska bara i 5-20 minuter. När jag märker att koncentrationen börjar släppa är jag genast där och berömmer att de har varit koncentrerade så länge. Eleven blir oftast jätteglad över att jag har uppmärksammat deras arbete och får på så sätt mer energi att arbeta koncentrerat även andra lektioner.

Att få en god arbetsmoral i en klass som inte har någon tar tid. Jag brukar räkna med minst ett halvår, tre lektioner per vecka innan jag ser resultat. När jag är ute och föreläser får jag ofta frågan: Hur gör du för att få eleverna att ta ansvar och arbeta självständigt? Svaret är att jag springer runt och motarbetar prat och icke-arbete! Det tar massor av min energi, massor av tid, men varje gång har det gett resultat! Efter vissa lektioner misströstar jag, har jag lust att ge upp, orkar jag inte längre. Men så fort jag ser en positiv förändring så får jag en kick och orkar fortsätta. I början är fem av sex lektioner totala katastrofer, efter ett halvår är en av sex lektioner katastrof! Hårt arbete ger oftast resultat.

Jag får jobba mycket med min egen attityd med! Eleverna märker direkt om jag är negativ och tycker det är jobbigt att ha dem. Inför varje ”jobbig” lektion så är det bara att peppa sig själv, tro på att man ska lyckas och vara positiv när eleverna kommer in i klassrummet. Om jag tror att jag ska lyckas är sannolikheten större att jag ska lyckas, och vice versa.

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...