söndag 7 september 2008

Visioner

Jag tycker att läraryrket är fantastiskt. Tänk att få det stora förtroendet att få lära andra! Jag får runt 150 elever per år i min vård. Dessa elever är i sin mest formbara period och jag kan mycket väl vara en faktor som påverkar dem i en riktning i deras liv. Är jag en positiv förebild kan jag kanske leda dem mot en bättre framtid? Tycker ni inte att det känns kraftfullt och mäktigt?
Inlärning handlar om attityder, inte om anlag. Elever är ofta inrutade i egna fördomar och attityder och tycker att kunskap är en svår tyngd att bära och lära sig. Hela min lärarkarriär har jag genom utvärderingar försökt komma fram till vad eleverna vill ha för ingredienser för att det ska bli ett lustfyllt lärande. Jag vill, liksom alla lärare att eleverna kan, vågar och vill prata franska/spanska/tyska med mera utan en massa blockeringar och att de tar ansvar för sin egen utveckling så att de automatiskt jobbar på ett individualiserat sätt.
Jag kan se en vision framför mig. Jag ser läraren som en handledare och alla elever jobbar och tar ansvar för sina egna studier. Det är 100% handledning och lärande och 0% uppfostran. Eleverna diskuterar, jobbar i grupper, jobbar enskilt när de behöver det. De är strukturerade och engagerade. Frågorna de ställer är relevanta för ämnet. Läraren hinner prata med alla elever, hinner testa dem på alla plan, ge dem den feedback de behöver och alla elever utvecklas optimalt efter sin egen förmåga. Dessutom är eleverna medvetna om sin egen inlärning och gör allt för att utvecklas.
Vet ni, jag tror inte att det är en utopi!

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...