Antal besökare sedan 11 mars 2008 Antal besökare denna månad Antal besökare denna vecka Antal besökare idag Antal besökare online

tisdag 26 augusti 2008

"Ramla in på lektionerna"

En fråga från Christina Sandberg: Precis när lektionen startar så "ramlar" ju eleverna in i salen. Hur gör ni för att få en lugnare start och ett lugnare avslut på timmarna?
Vad gäller att börja och sluta lektionerna så är en utav "trivselreglerna" på vår skola, att när lektionen börjar så står alla elever upp, vid eller bakom sin bänk, läraren hälsar, eleverna svarar och får sedan sätta sig ner. När lektionen slutar, ber läraren eleverna att ställa sig upp, läraren tackar för lektionen, eleverna svarar och går sedan ut. (Numera görs detta på alla lektioner på skolan men jag har alltid gjort så på mina fransklektioner, jag har sagt att man gör så i Frankrike... ) Mvh Ewa Turesson

För att få bättre start på lektionerna får eleverna först ställa upp i korridoren utanför klassrummet. Sen får de stå upp och hälsa på läraren och när läraren säger: Varsågoda och sitt, sätter sig alla och det blir en lugnare start. Man kan också skriva en uppgift som eleverna kan börja med på tavlan så att det blir lugnt under uppropet. Vi är en friskola (högstdiet, Engelska skolan) med lite gammaldags metoder men det funkar. Med vänlig hälsning Sven-Åke Collin

När det gäller ordning vid lektionsstart och slut så har vi på vår skola enats om att införa att eleverna står upp bakom stolen när de kommer in i klassrummet och när det blir tyst hälsar läraren, eleverna svarar och får sen sätta sig. Vid lektionsslut ställer eleverna upp stolen om de inte ska fortsätta i samma klassrum efter rasten och ställer sig bakom stolen. Läraren väntar tills det blir tyst, tackar för lektionen och eleverna får gå. Det här var lite ovant i början men både lärare och elever kom snabbt in i vanan och det har blivit mycket lugnare och mer samlat, mer fokuserat helt enkelt. Med vänlig hälsning Cecilia Henriksson

Jag arbetar visserligen på en lite speciell skola sedan 30 år tillbaka, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Våra elever ( från årskurs 7 till sista årskurs i gymnasiet) "ramlar" också in i klassrummen på ungdomars vis, men vi startar alltid lektionen med att alla står upp och sedan hälsar läraren på klassen (d v s vi hälsar ju på varandra) först när det blivit lugnt och sorlet lagt sig. Ypperligt tillfälle att också låta blicken svepa över klassrummet så att man får en snabb ögonkontakt med alla. Det är en markering att ett nytt arbetspass i ett nytt ämne börjar, och på språklektionerna hälsar vi självklart på respektive språk, vilken ytterligare understryker att nu är det franska etc. som gäller. Avslutningen kan göras på samma sätt. Så gör vi och det fungerar för det allra mesta bra. Eleverna är också positiva för de får hjälp att samla sig i början av lektionen. Värt att testa! Eva Nilsson Lindin

Jag gör klart för eleverna att jag låser dörren 5 min in på lektionen (klockorna på vår skola är inte synkroniserade) Jag sätter upp en skylt och ber den första personen som kommer för sent att knacka diskret. Jag vet då att någon är där. När morgonens första aktivitet (ofta ett läxprov som de sent anländande då missar) är avklarad, öppnar jag. De flesta har då hunnit komma. De troppar in lugnt och tyst (annars får de vända, gå ut och komma in lugnt och tyst) och det där viktiga morgonlugnet finns kvar. Jag poängterar att jag inte kommer att skälla på dem om de kommer för sent (det kan ju faktiskt hända alla). Kommer de däremot alltid för sent, ringer jag hem (om de inte är 18 år) Det här funkar på de flesta. Några få kommer sällan i tid, men de fattar i alla fall att de visar brist på respekt både mot sina kompisar och mot mig, och skäms lite. Det här funkar bra förutsatt att man kommer ihåg att låsa dörren, samt ser till så att ingen elev låser upp! Lycka till! Anette Öberg

Om det är på högstadiet, så föreslår jag följande: (jag har självt gjort det och det funkar bra!) Säg till eleverna att gå tillbaka ut ur klassrummet. Förklara varför du vill att de ska gå in lugnt och tyst. De ska veta att det är skillnad på rast och lektion! Låt dem sedan gå in under tystnad och stå kvar vid bänkarna tills du hälsat på dem. Var konsekvent med detta(som med allt annat) och gör om det följande lektion(er) tills de vant sig vid det nya tillvägagångssättet. Amitiés Birgitta Risholm

Jag har precis börjat på Tyresö Skola, och där låter man inte eleverna "ramla in", utan läraren möter dem utanför dörren och hälsar på var och en innan de går in. En del tar i hand, en del inte. När lektionen är slut får ingen gå innan alla plockat i ordning sina saker, ställt in stolen och väntat in de andra. Så vitt jag har förstått fungerar det alldeles utmärkt, och bidrar i hög grad till att skapa en lugnare stämning i skolan. Det går kanske lättast att genomföra det här i en sjua, men i franskan borde det kunna fungera på alla nivåer. Mvh Christina Bonnarp

Jag låter mina elever stå upp vid bänkarna innan vi startar och innan vi slutar lektionen. Det funkar till 85% kan jag väl säga... Vi markerar tydligt början och slut på lektionen, men eleverna glömmer av sig att det är meningen att de ska vara tysta så fort de sätter sig ner. Och det tar lite tid, det gör det. Men jag är ihärdig. Jag har lite stöd dessutom, för vi har en sådan tradition på skolan, så jag är inte den enda läraren som kör med stående start. Man kan pröva att sätta på lugn musik. Man kan också pröva att sätta på glad musik, och låta dem komma in i klassrummet med en fransk låt i bakgrunden, skriva på tavlan att de ska sätta sig och lyssna eller sjunga med, och när låten är slut säger man hej och startar lektionen, förhoppningsvis lite glad i sinnet av musiken. :) Ta en stund och prata med eleverna om hur du upplever lektionsstarten när de väller in. Det har jag gjort, och jag tycker det hjälper. De glömmer av sig, men de kommer ihåg om man påminner dem, man behöver inte dra hela harangen igen. Hur var det nu med starten, ni kommer väl ihåg hur det känns för mig? Lektionen blir roligare om den startar med en glad lärare, det är nog alla överens om! Mikaëla Lind

Angående insläpp! På Frans Schartaus gymnasium stänger vi dörrarna när lektionerna börjar kl 8.30. Därefter har vi ett enda insläpp kl. 8.40. Ingen kommer in senare om inte läraren förvarnats, inte ens de som har intyg från tandläkare eller dylikt.MVH Ulla Hager

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

D -->