Antal besökare sedan 11 mars 2008 Antal besökare denna månad Antal besökare denna vecka Antal besökare idag Antal besökare online

fredag 15 augusti 2008

Upphovsrättslagen (1960:729) och urkund

Som svar på mitt nätfusk fick jag följande från Karin Bärve. Hon och även andra lärare hänvisar även till http://www.urkund.se/ Man kan prenumerera på en tjänst där som upptäcker om elever hämtar från nätet.

Lagen innebär att endast den person som skapat ett materiel, t.ex. en text, en bild eller en
presentation, äger rätten till det. Upphovsmannen ska genom denna lag skyddas från plagiat. Det är tillåtet: att citera andra skribenter eller författare om det tydligt framgår vilka ord
som inte är dina egna och vem som citeras, t.ex. på följande sätt: ”Med citat menas ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt. Ett citat kan bestå av ett enstaka ord eller ett längre avsnitt”, står att läsa i kapitlet Citat och anföring i Svenska skriv­regler av Svenska språknämnden. att referera till texter skapade av andra skribenter, om reglerna följs för hur referat ska utformas. Ett referat är en text där man medegna ord sammanfattar och återberättar vad någon annan skrivit, men med tydlig hänvisning till vem man refererar till och var den texten presenteras.
Det är däremot inte tillåtet:
att använda text som någon annan skrivit och presentera den som sin egen, även om justeringar har gjorts, stycken har flyttats och egna formuleringar har lagts till.att använda texter från vare sig läromedel, skönlitteratur, tidningar eller Internet utan att nämna upphovsmannen, d.v.s. ge en källhänvisning.
Information om Upphovsrättslagen och källhänvisning finns bl.a. på följande sidor:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
- Lagtextenhttp://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/kolla_kallan/

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

D -->