Antal besökare sedan 11 mars 2008 Antal besökare denna månad Antal besökare denna vecka Antal besökare idag Antal besökare online

söndag 13 april 2008

Luffarschack - glosinlärning

Många elever har svårt att lära sig glosor. Om de står i spalter så lär de sig dem i en speciell ordning, men de kan inte aktivt använda dem. För vissa elever passar det alldeles utmärkt att lära sig glosor från glosorna längst bak i boken. För de andra eleverna kan man fixa andra alternativ. Om ni använder några av Libers böcker så har de en glosmaskin där eleverna kan träna. http://www4.liber.se/glosmaskin/ Jag har en dator i klassrummet, så där brukar det alltid sitta en elev och träna glosor.
Jag brukar göra luffarschack på glosorna i en text. Då tar jag inte bara med gloslistan, utan jag fyller ett blad. Om ni vill ha en mall för luffarschack är det bara att skriva ett mail till mig och märka det "luffarschack" (marie.pettersson@compaqnet.se) I Mais Oui 1+2 finns det redan luffarschack till varje unité i lärarhandledningen. De får göra luffarschack från franska till svenska först. De sitter två och två. Om man inte har små plastpluttar så går det lika bra att de lägger små pappersbitar i olika färger. En börjar och lägger en plutt på ett ord den kan och säger det högt, sedan är det den andras tur. De ska försöka att få fem i rad. Vitsen är att de får bara lägga på orde de kan, vilket ökar motiveringen att kunna alla glosor. Det är självrättande eftersom jag gör ett likadant luffarschack från svenska till franska. De som tycker att det är för lätt från franska till svenska får göra det från svenska till franska.
Eleverna tycker även att det är bra att repetera ord inför ett prov genom att översätta alla ord från ett luffarschack. Det går även att klippa sönder ett luffarschack och använda de små lapparna till att göra "kylskåpspoesi" (så långa meningar det bara går med lapparna, men de måste sätta dit artiklar och böja verben)
Kommentar 1: Om eleverna själva gör sina luffarschack så är också tillverkningen en mycket bra träning av aktuellt kapitel eller som en repetition. Berit Lidell

Kommentar 2: Jag gör en variant på luffarschack, nämligen fyra i rad , dvs för att ta orden i rad nr 2 måste man först ha klarat av orden i rad nr 1. I spalt 1 kan man alltså ha tagit de tre nedersta orden, i spalt 2 de två nedersta osv. Det medför att eleverna också måste vara lite strategiska... Eleverna brukar tycka det är kul att spela med glosorna på det här sättet. Jannie Hjortstam

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida

D -->