lördag 5 april 2008

Röra-sig-tips av Mikaëla Lind

Spring-dikt
Den här aktiviteten kallar jag springdiktat. Man sätter upp lapparna ute i korridoren. Eleverna ska ut och leta efter dem, läsa meningen och komma ihåg den, för att gå tillbaka till klassrummet och skriva ner den. Kommer man inte ihåg hela är det bara att gå tillbaka och kolla igen. Papper och penna stannar i klassrummet! När man har alla fem/sex meningarna sätter man sig ner och försöker numrera dem. Sedan skriver man om allting till en sammanhängande text. När man är klar lägger fröken lite diskret upp facit på en OH. De som inte är klara brukar inte märka att det finns facit, de är så inne i sitt.

Väsk-dikt
Den här aktiviteten kallar jag väskdiktat. Man klipper isär lapparna så att det är en mening per lapp, som man lägger i en snygg papperspåse från Gallerie Lafayette, exempelvis. Man kan ha två eller tre uppsättningar, beroende på hur många elever man har. Eleverna arbetar i par. Den ena går bort till väskan och drar en lapp, läser meningen och kommer ihåg den, för att gå tillbaka till sin kompis som skriver ner den. Den som läser ansvarar för att stavningen blir rätt. Kommer man inte ihåg hela, eller stanvingen, är det bara att gå tillbaka och kolla igen. Sedan byter de, så de skriver och läser varannan mening. När de har alla fem/sex meningarna sätter de sig ner och försöker numrera dem. Sedan skriver de om allting till en sammanhängande text (om det går). När man är klar lägger fröken lite diskret upp facit på en OH. De som inte är klara brukar inte märka att det finns facit, de är så inne i sitt. Som fortsättningsövning kan man låta dem göra en mindmap med t.ex. alla julord de kan komma på. Använd lexikon! När alla är klara och har hunnit slå upp åtminstone något ord, ritar vi tillsammans en mindmap på tavlan, som alla skriver av. Och de orden kan man kanske ha i läxa. Eller skriva en dikt med minst 10 av dem. Eller göra en minidialog. Eller skriva en saga. Eller alltihop! Av Mikaëla Lind

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...