torsdag 17 april 2008

Studieteknik eller verktygsmästare?

Många elever är ineffektiva i sitt lärande. De har inte kommit på någon bra studieteknik som passar. När någon frågar mig vad jag arbetar med säger jag ibland Verktygsmästare. En stor del av mitt jobb går ut på att hjälpa eleverna med studieteknik och ge dem verktyg så att de lär sig.
Om jag säger till en elev att han ska läsa texten, översättta den och lära sig förstå den, är det ändå inte säkert att han vet vad jag menar! Jag är oftast övertydlig i mina instruktioner i början. Så här gör jag när en elev ska lära sig en text till ett nytt kapitel:
1. Läs 2-5 rader. Var noga med förståelsen (franska, spanska, tyska mm till svenska). Kontrollera att du kan alla ord från franska till svenska. Läs om texten 2-4 gånger tills du känner att du kan texten utan gloslista. Arbeta dig igenom hela texten på detta vis. När du har gjort halva texten, kan du gärna översätta allt från början och när du har jobbat dig igenom hela texten, översätt allt från början igen. Det är genom repetition man lär sig. ”Repetition är kunskapens moder”
2. Nu kan du lyssna på texten. Pausa efter 2-6 ord och säg efter högt. Artikulera. Arbeta dig igenom texten på detta vis 3-4 gånger. Du ska efter du har gjort detta vara säker på uttalet.
3. Nu ska du öva förståelsen av texten. Lyssna med boken uppslagen, pausa efter 3-5 ord, eller efter en mening och översätt sedan högt. Gör denna övning 2-4 gånger tills du känner dig säker på att översätta texten.Nu stänger du boken. Du lyssnar på 3-5 ord eller en hel mening och översätter högt. När du inte tycker att personen på banden talar fort kan du denna text. Då förstår du texten!
Jag kallar detta för att arbeta med en text intensivt. Efter det är det lättare att arbeta med övningnarna eftersom de bygger oftast på en bra textförståelse.

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...