lördag 8 mars 2008

Fransklärarföreningen - bli medlemmar!

Jag tycker att alla fransklärare ska gå med i fransklärarföreningen.

http://www.fransklararforeningen.com/index.asp

För att bli medlem, klicka på följande länk: http://www.fransklararforeningen.com/offers.asp

FLF
Fransklärarföreningen är en ideell, ej facklig sammanslutning, vars uppgift är att främja franskundervisningen och bevaka franska språkets ställning i Sverige.Föreningen har ca 620 medlemmar.Styrelsen består av representanter för grundskolans högstadium, gymnasieskolan, vuxengymnasiet och universitetet.

FLF BILDADES 1979 I SYFTE ATT:
skapa kontakt mellan fransklärare i grundskola, ungdoms- och vuxengymnasium, studieförbund och universitet.
ge medlemmarna tillfälle att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter.
förmedla pedagogiska uppslag, ge allsidig information om Frankrike och den frankofona världen, informera om kurser, studieresor, stipendier och dylikt.
kommunicera med fransklärarföreningar över hela världen

Inga kommentarer:

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...