måndag 10 mars 2008

Låta på franska/tyska/spanska mm

Jag tänkte berätta om mina erfarenheter av något som jag kallar ”att låta på ett främmande språk”. 1994 skulle jag åka till Estland med en klass. När vi planerade resan visade det sig att presentationerna skulle hållas på engelska. Eftersom svenska och franska är mina ämnen, så har mitt engelska uttal en viss fransk accent. Jag läser romaner på engelska och jag förstår när jag hör det talas, men det känns obekvämt att prata. Det känns inte riktigt som musklerna i munnen fungerar och ljuden låter inte lika bra när de kommer ut som de gör inne i mitt huvud! Det här gav mig en tankeställare. Hur ska jag jobba med eleverna i skolan så att de känner sig bekväma ”att låta på franska”? Med ”att låta” menar jag övningar som automatiserar uttalet så att inte eleverna behöver tänka på det.
Eleverna har tillräckligt med problem när de ska prata ett främmande språk med vokabulär, ordföljd, grammatik, innehåll. Ska de dessutom ha problem med själva ”låtandet” också? Att automatisera ”låtandet” så att eleverna kan koncentrera sig på det viktiga när de talar, är en av mina stöttepelare i undervisningen. När eleverna tycker att de låter bra på franska, så ökar dessutom deras självkänsla. De får en positivare inställning till franska, det blir roligare och då lägger de ner mer energi på att lära sig för att de ser mening i det. Jag försöker förmedla att kunskap är kul och att det är lätt att lära. Jag är ute efter att skapa positiva uppåtspiraler i skolan. Om man kan höja positivitetsnivån gradvis i en klass så kommer det att märkas på resultatet.
Hur gjorde då jag när jag skulle till Estland? Jo, jag läste högt varje dag 5 till 10 minuter ur en engelsk roman. Jag hade förbättrat mitt uttal väsentligt redan efter en vecka. Efter tre veckor hade jag inga problem med musklerna och tungan utan de följde obehindrat med. Det kändes naturligt att låta på engelska. När jag väl skulle göra den engelska presentationen så kändes det bekvämt.
Hur ska man då kunna automatisera ”låtandet” så att eleverna känner sig smidigare när de väl ska kommunicera? Jag gör på många olika sätt, men en regel är att eleverna läser varje text högt minst 20 gånger, ofta mer. Det gäller dock att variera högläsningen så att de inte ledsnar.
· När jag börjar med en helt ny text går jag igenom uttalet mycket noga med hela klassen. Jag säger en mening och de repeterar. De kan även lyssna på sina elev-CD.
· Efter uttalsgenomgången får alla elever surrläsa texten i sin egen takt. De kan läsa halvhögt men jag poängterar vikten att artikulera. Jag säger att de ska läsa texten om och om igen ända tills jag bryter. Under tiden går jag runt och lyssnar på alla elever och ger feedback. När jag hör att många har problem med något uttal, går jag igenom det på tavlan med hela klassen efteråt.
· Repetition är kunskapens moder. 2-3 gånger per månad får mina elever läsa alla texter vi har haft under den terminen halvhögt med artikulation och jag går runt och lyssnar. Vinsten är stor. De repeterar glosor, grammatik och de låter länge på franska. Dessutom ökar deras självförtroende när de inser hur mycket de har lärt sig!
· Ibland får de låta en hel lektion. Jag skriver upp på tavlan vad de ska göra. Det kan se ut så här. Anta att vi har kommit till kapitel 10.
1. Läs kapitel 1-3 två och två högt med artikulation. Läs ett stycke var och byt sedan.
2. Simultanläs kapitel 4. (När de simultanläser ska de läsa samma text samtidigt. Det innebär att de måste läsa mycket långsamt. Detta övar upp deras flyt och samtidigt skrattar de mycket. Humor är viktigt!)
3. Den ena läser kapitel 5 högt mening för mening och den andra översätter. De byter roller i arbetet med kapitel 6.
4. Läs kapitel 7-8 två och två med artikulation. Läs lite var och byt.
5. Jobba själva, racerläs kapitel 9-10: läs så fort du kan, men du får inte sluddra. Artikulera! Racerläs kapitel 9-10 tre gånger.
6. Titta på bilderna i textboken till kapitel 1-10 och beskriv dem på franska så gott ni kan. Hjälps åt att säga så mycket som möjligt till bilderna.
Under hela lektionen går jag runt och lyssnar och ger positiv feedback och konstruktiv kritik. Jag hinner med att se alla elever. Om det är något par som hinner klart före de andra säger jag åt dem att översätta kapitel 1-10 muntligt. Det är viktigt att alla har något att göra hela tiden.
I sexan och sjuan brukar mina elever få gå på ljudjakt. Jag kan t.ex. säga: Idag ska vi gå på oa-jakt, oi i franska uttalas oa. Läs igenom texten och räkna hur många oa ni hittar!
De blir medvetna om uttalsregler på så sätt. När vi har gått på uttalsjakt med de uttalsregler som finns i en text så får de sätta sig två och två och ta vartannat ord och förklara för varandra vad det är för uttalsregler i just det ordet.
Jag brukar även ha uttalsprov för att skapa en ljudportfolio. Till det använder jag en liten inspelningsbandspelare (500kr) där jag har vanliga kassetter, inga minikassetter för de är så dyra. Dert fungerar även med MP3-spelare. Varje elev har sin egen kassett som följer dem genom åren. När de har uttalsprov tränar de på texten tills de känner sig redo, sedan går de ut till ett grupprum eller ut i korridoren och läser in sin text. Jag tar en papperskopia på texten och lyssnar på uttalsprovet. Samtidigt som jag lyssnar gör jag anteckningar i texten. Och använder då olika tecken för olika uttalsfel. Om jag stryker över en/flera bokstäver så betyder det att de har uttalat bokstäver som inte ska uttalas. Om jag gör en ring runt bokstäver betyder det att de inte har uttalat det tillräckligt nasalt osv. Eleven får texten med anteckningar och lyssnar på sig själv. Det tar inte speciellt lång tid att rätta, speciellt inte på steg 1-2.
Jag ser många vinster med uttalsprov.
1. Eleven tränar att läsa en text högt fler gånger om den vet att den ska ha ett uttalsprov.
2. Det är ett bra sätt att ge positiv feedback och konstruktiv kritik.
3. Eleverna blir medvetna om sin egen utveckling genom att lyssna på sig själv.
4. Ofta kan man ringa in 2-4 fel eleven gör och det är lätt att rätta till dessa.
Det går att hitta på många fler sätt att låta på franska. Fråga eleverna. De brukar ha massor av idéer. Jag förklarar även syftet med att låta mycket: att det ska kännas så bekvämt att låta så att de kan prata mer problemfritt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag bara kollar hur det är att kommentera

Anne Hästveda skola sa...

Wow vilka bra och användbara tips! Kommer att testa alla, för det svåraste är att få eleverna att känna att de är duktiga på uttal. Tack!

Marie Rödemark sa...

Vad bra att du tycker det är andvändbara tips!

Speakerrating

En helg i oktober var jag på en releasefest för en ny digital plattform. Davis JP Phillips har under 7-8 år tittat på 5000 tal och gjort en ...